Apie turnyrą

Turnyro pristatymas

"MAŽEIKIŲ TENISO KLUBAS" organizuoja "VASAROS" vienetų turnyrą piramidės principu. "VASAROS" vienetų turnyrą vainikuos FINALO turnyras, š.m. rugsėjo mėn. 24-25d. 

Turnyro išskirtinumas - teniso žaidėjai kviečia vieni kitus į dvikovas, stengdamiesi pakilti į kuo aukštesnę piramidės poziciją.

Turnyro dalyviai – teniso piramidė vienija įvairaus amžiaus ir pajėgumo teniso mėgėjus.

Teniso piramidėje negali dalyvauti:

Jaunesni nei 18 metų žaidėjai
Profesionalo patirties turintys žaidėjai
Teniso treneriais dirbantys žaidėjai

 

Turnyro (PIRAMIDĖS) struktūra

Turnyro dalyviai suskirstomi į piramidės formos lentelę.
Kiekvienas žaidėjas PIRAMIDĖJE turi savo numerį, kuris kinta priklausomai nuo varžybų rezultatų.
PIRAMIDĖ numeruojama nuo viršaus žemyn, didėjimo tvarka iš kairės pusės į dešinę.
Turnyro dalyviai gali kviesti žaidėjus, esančius toje pačioje PIRAMIDĖS eilutėje, kurioje yra pats žaidėjas į kairę pusę nuo jo, bei viena PIRAMIDĖS eilute aukščiau.
Žaidėjai, užimantys 1 -10 vietas, gali kviesti bet kurį žaidėją, išskyrus žemesnėse pozicijose esančius žaidėjus, t.y., 10 numeris gali kviesti 1 numerį, ir t.t., tačiau 5 numeris negali kviesti 6 ar 7.
Žaidėjai, kurie yra iškviesti arba yra ką nors išsikvietę yra pilkose pozicijose, laisvi žaidėjai – žaliose.
Naujai į PIRAMIDĖS turnyrą  įstojęs žaidėjas yra statomas į paskutinę vietą, nesvarbu kokio pajėgumo jis bebūtų.

Piramidės finalinis turnyras

Finaliniame turnyre dalyvauja 1-12 pozicijas užimantys žaidėjai. Jei vienas iš žaidėjų(pvz. 5 poziciją užimantis žaidėjas) negali dalyvauti piramidės finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra kviečiamas žaidėjas esantis žemiau 12 pozicijos(pvz. 13 poziciją užimantis žaidėjas), o nedalyvaujantis žaidėjas po finalinio turnyro krenta žemiau 12 pozicijos.

Kvietimai

Jei PIRAMIDĖS turnyro dalyvis prisiregistruoja, jis mato žaliose pozicijose tuos žaidėjus, kuriuos jis gali išsikviesti. Paspaudęs ant norimo žaidėjo vartotojas patenka į žaidėjo bylą („profile“). Pasirinkęs funkciją „KVIESTI ŽAIDĖJĄ“ patenka į kvietimo formos lauką. Kviečiantysis žaidėjas privalo užpildyti laukus: „Susitikimo vieta“(kuriuose teniso kortuose siūloma žaisti bei kurią valandą), bei „Susitikimo laikas“(siūlomas susitikimo laikas, data). Išsiųsta forma patenka į kviečiamo bei kviečiančiojo žaidėjo bylos skiltį „žaidimai“ bei automatiškai išsiunčiamas elektroninis laiškas apie vykstantį žaidimą kviečiamam žaidėjui. Abu žaidėjai gali peržiūrėti šią informaciją ir žinoti kada ir su kuo bus žaidžiama. Iškviestas žaidėjas gali atmesti kvietimą ir už tai jam netaikomos jokios sankcijos.
Žaidimo laikas gali būti derinamas ir telefonu. Sutartas laikas tiesiog įregistruojamas sistemoje.

4 dienų taisyklė 

Vėl tą patį žaidėją galima kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų, t.y. jei JONAS išsikvietė PETRĄ ir pralaimėjo jam, tai JONAS PETRĄ vėl gali kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų.

 Suderinto žaidimo taisyklė

Kai kviečiantysis ir kviečiamasis piramidės žaidėjai sutaria dėl susitikimo laiko, žaidimas laikomas suderintu. Jei vienas iš žaidėjų nebegali arba neatvyksta( vėlavimas ilgiau nei 15min. laikomas neatvykimu) sužaisti suderinto žaidimo mačo, kitas žaidėjas pasirenka ar įvedamas rezultatas b/ž ( atvykusiojo naudai) ar žaidimas bus derinamas kitu, abiems žaidėjams tinkamu laiku.

Turnyro vykdymo vieta

Turnyro varžybinai susitikimai gali būti žaidžiami:
visuose atviruose teniso aikštynuose

Kvietėjo pareigos: 

Kvietėjas apmoka už aikštelę.
Kvietėjas taip pat privalo apsirūpinti kamuoliukais.
Turnyro mačai yra žaidžiami su naujais, nežaistais kamuoliukais. Abiejų pusių susitarimu, galimas žaidimas ir su žaistais kamuoliais.
Kvietėjo teisė pasirinkti aikštelę

Žaidimų rezultatų įvedimas, skaičiavimas:

Žaidimo rezultatus gali įvesti mačo žaidėjai. Žaidėjai pasibaigus mačui privalo įvesti žaidimo rezultatą (rezultatą įveda mačo laimėtojas).
Jeigu nugali iškvietęs žaidėjas, jis atsiduria nugalėto varžovo vietoje, o pralaimėjęs iš ankstesnės pozicijos nukrenta vienu numeriu žemyn, tuo pačiu viena pozicija nukrenta ir visi žemiau esantys žaidėjai. Jei kviečiantysis žaidėjas pralaimi, tuomet visi lieka savo pozicijose. Visi iškvietimai, užregistruoti sistemoje prieš lentelės pasikeitimą, lieka galioti, nepaisant žaidėjų pozicijų pokyčio (pvz., kviečiantis žaidėjas nukrito į žemesnę eilutę ir jo iškviestasis žaidėjas yra per dvi eilutes virš jo). Mačas žaidžiamas iki 2 laimėtų setų. Kviečiantysis žaidėjas prieš prasidedant mačui pasako 3 seto žaidimo variantą – pilnas setas arba tie-break iki 10 taškų.

PIRAMIDĖJE esančių žaidėjų pozicijos perskaičiavimas :

Perskaičiavimas vyksta kiekvieno mėnesio pirmąją dieną automatiniu būdu. Žaidėjai kurie per šį laikotarpį nesužaidė nei vienos partijos yra perstumiami per vieną poziciją žemyn. Kiekvienas PIRAMIDĖS žaidėjas privalo per vasaros sezoną sužaisti bent vienas varžybas (įskaitant iškvietimus), kitu atveju jis bus išbrauktas.

 

PIRAMIDĖS turnyro organizatorius

Turnyrą organizuoja "MAŽEIKIŲ TENISO KLUBAS"

Dėl pasiūlymų/pageidavimų ir kitos informacijos

Visus  pasiūlymus / pageidavimus prašome siųsti el. paštu  sigitas.gaizauskas@gmail.com